Fordele

  • Intet udslip af antibiotikastøv til omgivelserne.

  • Ingen risiko for udvikling af allergi hos medarbejderne.

  • Hurtig, sikker arbejdsgang ved mixturfremstillingen.

  • Ingen udgifter til installation og drift af nye udsugningskabinetter (hvis kanaler fremover skal være ført minimum 1 m. over tagryg!).

  • Ingen udgifter til rensning af recirkulationskabinetter.

  • Ingen risiko for forurening fra ovennævnte rensningsprocedure.