Vejledning

  1. Den foreskrevne mængde væske afmåles i 1+ måleflasken.

  2. Med et fast tryk sættes snaplåget på 1+ måleflasken.

  3. Låget på miksturflasken skrues forsigtigt af. (Det er unødvendigt at ryste tørstoffet inden tilsætning af væske!)

  4. 1+ måleflasken anbringes på hovedet på miksturflaskens munding.

  5. Snaplåget holdes fast til miksturflaskens indtil al væske er løbet ud af 1+måleflasken.

  6. 1+ måleflasken fjernes fra miksturflasken,hvis låg skrues på.

  7. 1+ måleflasken anbringes i plastposen. Denne lukkes og destrueres med almindelig renovation.