Funktion

Ved udløb af væske fra måleflasken, dannes der et undertryk i denne p.g.a. den tætsluttende samling mellem måleflasken og flasken til den færdige mixtur. Luften fra mixturflasken med ophvirvlet støv suges op i måleflasken gennem opløsningsvæsken og fugtes herved.

Der vil efter udtømning intet antibiotikastøv være, der kan svæve ud i omgivelserne.
Efter endt brug, lægges måleflasken i en vedlagt genlukkelig plastpose.